Despre traduceri din / în română

Stimate client,

Aceasta este lista celor mai frecvente documente pe care le traducem din română în spaniolă şi din spaniolă în română:

Documente personale:

 • Diplome
 • Toate certificatele de la starea civilă
 • Livrete de familie
 • Procuri notariale
 • Caziere judiciare
 • Certificate de muncă

Documente privind societăţile:

 • Propuneri comerciale şi dosare pentru concursuri internaţionale
 • Acte de constituire şi statutele societăţilor
 • Procuri
 • Documente pentru procese
 • Documente fiscale
 • Documente contabile: Situaţii financiare anuale şi trimestriale, facturi

Dacă doriţi să vedeţi lista completă a traducerilor pe care le realizăm, va rugăm să faceţi clic aici.

Lea los testimonios